Đông Dược Việt >> Giới tính >> Điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2013

Điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2013

Bộ Y tế vừa có quyết định số 4070/QĐ-BYT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2013 nhằm tránh trùng lặp với các đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính.

Cụ thể, sẽ điều chỉnh công tác thanh tra các lĩnh vực dược, thanh tra khám chữa bệnh, thanh tra y tế dự phòng, thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Mời bạn đọc xem chi tiết việc điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2013 tại đây.

PV

Nguồn: http://suckhoedoisong.vn/2013102204241122p61c67/dieu-chinh-ke-hoach-cong-tac-thanh-tra-y-te-nam-2013.htm