Đông Dược Việt >> Mẹo chữa bệnh >> Chiếc gối trường sinh bất lão

Chiếc gối trường sinh bất lão

Chiếc gối trường sinh bất lão Chiếc gối trường sinh bất lão

Ngày xưa, ở núi Thái Sơn có ông lão họ Trương rất khoẻ mạnh. Một hôm, vua nhà Hán (25 – 220 sau Công nguyên) là Vũ Đế đi tuần thú qua vùng đó. Vua ngồi kiệu, thấy một ông lão già đang cày bừa ruộng bên đường, có hào quang sáng quanh người. 
Vua thấy lạ, dừng kiệu, bước xuống vì nửa ngờ ông lão là thiên thần hay là đạo sĩ có pháp thuật cao cường. Vua liền hỏi ông lão: “Ông đã tu luyện đạo pháp nào?”. Ông Trương thưa rằng: “Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần ngày xưa lúc 85 tuổi, người nhọc mệt, yếu đau gần chết, nào mắt loà, chân chậm, nào đầu bạc răng long, nay ốm mai đau tật bệnh… Giữa lúc buồn chán ấy may gặp được một đạo sĩ. Vì lòng nhân đạo, đạo sĩ đã chỉ bảo kẻ hạ thần bài thuốc trường sinh là uống nhiều nước và ăn táo, lại dạy cho cách tịch cốc, không ăn cá thịt gạo thóc, nhất là dạy cách tạo chiếc gối trường sinh bảo cho cách kiêng khem mọi bề.
Trong chiếc gối trường sinh có bài thuốc 32 vị. Bao gồm 24 vị chủ chốt là những vị thuốc bổ dưỡng và 8 vị kia có sức đề kháng mạnh mẽ để chống lại các gió độc và thời tiết xấu, thay đổi bất thường. Kẻ hạ thần rất kính cẩn làm đúng lời đạo sĩ dạy. Làm được ít lâu thì thấy người khoan khoái nhẹ nhàng, đầu tóc bạc dần hoá đen, răng rụng lại mọc ra tăm tắp. Tôi sống đến nay đã là 180 tuổi, sức tôi còn khoẻ mạnh, đi một ngày có thể được 200 dặm (1 dặm bằng 500 mét). Khi tôi ở trong núi lâu ngày chỉ ăn táo, uống nước lã và gối chiếc gối trường sinh nhưng lâu ngày nhớ con cháu quá nên tôi về nhà, lại ăn cơm đã 20 năm rồi. Bây giờ người tôi vẫn khoẻ mạnh đó là nhờ khí thiêng của chiếc gối trường sinh. Tôi cứ trẻ trung, cứ lao động không buồn phiền chi hết, đến như ngày hôm nay có bệnh tật lo âu gì cả. Cứ như tôi tự thấy từ bấy đến nay tôi không già đi chút nào”. 
Vua Vũ Đế thấy phong độ ông lão, nước da hồng hào, nhìn mãi không chán, trông ông khoẻ mạnh như hồi còn trẻ, chừng 50 tuổi thôi.
Vua còn chưa tin, cho người đi tìm những vị lớn tuổi, bà con trong làng đến hỏi thì ai ai cũng nói như vậy. Họ nói chúng tôi thấy ông lão khỏe mạnh thật lạ kỳ, không hiểu nổi… Bây giờ vua mới tin nhưng chưa tin hẳn.
Về cung, vua cho gọi ông Đông Phương Sóc đến hỏi về chiếc gối này, Đông Phong Sóc là người tu phép tiên, bèn thưa rằng:
“Ngày xưa có người Ngọc nữ Liêm Phi, dùng phương thuốc này. Sau truyền cho nàng Ngọc Thanh. Nàng Ngọc Thanh truyền cho Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử lại truyền cho Hoàng đế. Gần đây, ở Cốc Thành có đạo sĩ Thuần Vu Công cũng có cái gối trường sinh này, tuổi đã hơn 100 mà đầu vẫn không bạc, người khoẻ mạnh, không ốm đau, bệnh tật gì. Vì gối trường sinh có công năng chống giữ mọi gió độc, mọi tà khí làm ta khoẻ mạnh, không bị tặc phong làm hại được.
Nhà vua bèn truyền hỏi xin ông lão Trương bài thuốc của chiếc gối trường sinh. Vua truyền ngự y làm đúng phép tắc và thuốc của chiếc gối. Vua chỉ dùng chiếc gối mà không thực hiện phép tịch cốc, ăn táo uống nước lã như lão Trương nên vua chỉ thọ 75 tuổi.

Phương pháp làm chiếc gối trường sinh
Ngày mồng 5 tháng 5 là ngày Đoan ngọ và ngày 7 tháng 7 là ngày Song thất tìm cây Trắc bá để làm gối. Lõi của cây đỏ là tốt. Gối có chiều cao, chiều dài vừa gối đầu, trong rỗng đủ để bỏ thuốc. Mặt gối đục 3 hàng lỗ, mỗi hàng 40 lỗ, to bằng hạt thóc. Khi nằm gối thì mở nắp để hơi thuốc bốc xông gáy đầu. Khi không dùng thì đậy kín có nắp đậy hoặc bọc kín bằng nilông.

Minh Chánh (CTQ số 79)

Nguồn: http://caythuocquy.info.vn/Chiéc-gói-trường-sinh-bát-lao-1215.html